Biografije članova Predsjedništva BiH

Biografije

17.11.2014

dr. Mladen

Ivanić   

 •          Rođen je 16.09.1958. godine, u Sanskom Mostu.
 •          Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Banjoj Luci.
 •          Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 1981. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1984. godine, gdje je završio i doktorske studije 1988. godine i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.
 •          Postdoktorske studije završio je na Univerzitetu u Mannheimu (SR Nјemačka) i na Univerzitetu u Glazgowu (Velika Britanija).
 •          Od 1981. do 1985. godine radio je kao novinar na Radiju Banja Luka.
 •          Od 1985. godine, do danas, predaje predmet Osnove ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Vanredni je profesor na ovom predmetu od 1988. godine.
 •          U periodu od 1988. do 1991. godine obavlјao je dužnost člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
 •          Od 1999. do 2001. godine bio je direktor konsultantske firme Delloite&Touch, u Banjoj Luci.
 •          U januaru 2001. godine je imenovan za predsjednika Vlade Republike Srpske i na toj dužnosti ostaje do 2003. godine.
 •          Od 2003. do 2007. godine bio je ministar vanjskih poslova BiH.
 •          U dva mandata je bio delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a u periodu od 2007. do 2009. godine bio je član Kolegijuma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Također je bio i član Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, te potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope tokom 2009. godine.
 •          1999. godine osnovao je Partiju demokratskog progresa Republike Srpske i njen je predsjednik.
 •          U saradnji sa Univerzitetom u Bologni (Italija), Univerzitetom u Sussexu (Velika Britanija) i London School of Economics, bio je voditelј postdiplomskih studija Rekonstrukcija i tranzicija na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.
 •          Autor je ili koautor više projekata za potrebe Svjetske banke, UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija.
 •          Autor je više knjiga i udžbenika, kao i većeg broja naučnih i stručnih radova, a učestvovao je i u izradi više naučno-istraživačkih projekata.
 •          Govori engleski i njemački jezik.
 •          Oženjen je, otac dvoje djece.
 •          Na Općim izborima u BiH, održanim 12. oktobra 2014. godine, izabran je za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

dr. Dragan

Čović    

 •          Rođen je 20.08.1956. godine, u Mostaru
 •          1971. godine završio osnovnu školu
 •          1975. godine završio srednju školu
 •          1979. godine diplomirao na Fakultetu mašinstva u Mostaru
 •          1989. godine magistrirao na Fakultetu mašinstva u Mostaru
 • 1989. godine završio Specijalistički studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
 •         1996. godine doktorirao na Univerzitetu u Mostaru
 •          1980. godine počinje raditi u preduzeću SOKO Mostar
 •          1986 - 1992. godine obavljao razne menadžerske funkcije u preduzeću SOKO Mostar
 •          1992 - 1998. godine generalni direktor u preduzeću SOKO Mostar
 •          1994. godine viši asistent na Fakultetu mašinstva, Univerzitet u Mostaru
 •          1996. godine docent na Fakultetu mašinstva, Univerzitet u Mostaru
 •          2000. godine vanredni profesor na Fakultetu mašinstva, Univerzitet u Mostaru
 •          2004. godine redovni profesor na Fakultetu mašinstva i računarstva, Univerzitet u Mostaru
 •          od 2002. godine predaje na Ekonomskom fakultetu, a od 2007. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mostaru
 •          2013. godine dopisni član Međunarodne akademije inženjera
 •          2014. godine akademik, Hrvatska akademija nauka i umjetnosti BiH
 •          1996 - 1997. godine član predsjedništva ŽO HDZ BiH
 •          1997 - 1998. godine predsjednik GO HDZ BiH
 •          1998 - 2001. godine zamjenik premijera i ministar finansija Vlade Federacije BiH
 •          1998 - 2005. godine potpredsjednik HDZ BiH
 •          2002 - 2005. godine član Predsjedništva BiH
 •          2005. godine predsjednik HDZ BiH
 •          2011. godine predsjednik HNS BiH
 •          2011 - 2014. godine predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
 •          Na Općim izborima u BiH, održanim 12. oktobra 2014. godine, izabran je za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda

Bakir

Izetbegović

  

 

 • Rođen je u Sarajevu 28.06.1956. godine
 • Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1981. godine.
 • Brojne su društvene aktivnosti kojima je dao svoj doprinos. Tako je bio član Upravnog odbora Fudbalskog kluba „Sarajevo“, član Upravnog odbora Košarkaškog kluba „Bosna“, član Upravnog odbora Muslimanskog humanitarnog društva „Merhamet“, kao i član Sabora Islamske zajednice BiH.
 • 1991 - 2003. godine obavljao je dužnost direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
 • 2000 - 2002. godine poslanik i šef Kluba poslanika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo;
 • 2002 - 2006. godine poslanik i šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 • 2006 - 2010. godine poslanik i šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope;
 • Oženjen je i otac jedne kćerke.
 •  Na Općim izborima u BiH, održanim 12. oktobra 2014. godine, izabran je drugi put za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.