Govori

Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića na sastanku globalnih lidera o temi jednakosti spolova i jačanju uloge žena: Opredijeljenost za akciju, New York

27.9.2015

Dozvolite mi, prije svega, da pohvalim predsjednika Jinpinga i generalnog sekretara što su nas još jednom predvodili u našem zajedničkom obećanju da ćemo uložiti napore ka ravnopravnosti i osnaživanju žena. Također vam želim zahvaliti što ste nam pružili priliku da ostvarimo uvid i izvršimo ocjenu našeg napretka, te da osnažimo našu predanost u ostvarivanju ideja i ciljeva Pekinške platforme za akciju.

Gospodine predsjedniče,

ekselencije,

dame i gospodo!

Prije dvadeset godina obavezali smo se na akcioni plan i pokrenuli stvari kako bi se unaprijedilo, poboljšalo ili u potpunosti eliminisalo 12 ključnih, tada identifikovanih, problema, kako bismo osnažili 50% naše populacije. Zakasnili smo s konačnim ishodom te konferencije, ali ipak ostaju historijski trenutak i pokretačka sila iza naših združenih napora za postizanje napretka u ostvarivanju jednakosti žena, kao pitanja ljudskih prava i održivog, pravednog i razvijenog svijeta.

 

Danas, s velikim brojem važnih procesa razrađenih unutar UN-ove rezolucije 1325; kroz UN-ove mirovne misije i napore na izgradnji mira, razvoj novih okvira i održivih razvojnih ciljeva, Peking+20 predstavlja jedinstvenu priliku da se pitanja spolne ravnopravnosti i afirmacije žena pozicioniraju u samo središte globalnih agendi.

 

U duhu ove značajne prilike, od iznimne je važnosti ne samo kritički preispitati naša stajališta, nego i, što je još važnije, obnoviti i osnažiti naše aktuelne napore u praksi, što je i najvažnije. Svjesni smo da 12 prvobitno identifikovanih problematičnih područja i dalje postoji, uprkos značajnom napretku koji je ostvaren. Ti problemi su, nadalje, pogoršani dugotrajnim, trenutnim i novonastalim rizičnim faktorima diljem svijeta, pogoršavanjem humanitarnih situacija u konfliktima, kontinuiranim nepoštovanjem i nemarom za prava žena u mnogim zemljama, te stalnim nasiljem protiv njih, kako fizičkim, tako i emocionalnim.

 

Za Bosnu i Hercegovinu spolna jednakost i osnaživanje žena ostaju prioritet na državnom i međunarodnom nivou. Mi kao društvo ulažemo napore kako bismo pomirili posljedice naše nesretne prošlosti sa zahtjevima budućnosti. Naša stalna posvećenost unapređenju položaja žena je način da zaliječimo naše društvo, popravimo što je slomljeno, ojačamo stub porodice, te osiguramo njen dalji razvoj.

 

Mi to vidimo kao našu obavezu, ali i ulaganje u budućnost naše djece, za jače, pravednije i poštovanije društvo. Stvorili smo prilično čvrst pravni i institucionalni okvir za unapređenje spolne jednakosti, zahtijevajući od države afirmativne mjere usmjerene ka postizanju ravnopravnosti spolova.

 

Nadalje, Gender akcioni plan 2013-2017 i 1325 Akcioni plan 2014-2017 definišu prioritetne mjere za poboljšanje i unapređenje, koje su u skladu s Pekinškim akcionim planom.

 

U skladu s tim, danas preuzimam obavezu:

 

•           za ubrzanje hitne primjene Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske konvencije

•           da ću posebno obratiti pažnju na tri područja interesa:

o          veće uključenje žena i smanjenje segregacije na tržištu rada

o          prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, te

o          podršku ženama žrtvama seksualnog nasilja u konfliktima.

Na ovome ćemo raditi neumorno, te se nadam da ćemo moći prijaviti značajan napredak.

 

Hvala Vam još jednom gospodine predsjedniče.

 

4 FOTO GALERIJA