Kabineti

Kabineti

Redovni poslovi i aktivnosti članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine organizovani su u njihovim kabinetima. Pored poslova šefova kabineta, u ovim organizacionim jedinicama Predsjedništva odvijaju se poslovi i zadaci savjetnika članova Predsjedništva za pojedine oblasti društvenog života: unutrašnju i vanjsku politiku, ekonomska, ustavno–pravna i vojna pitanja.

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine svoje kabinete imaju u zgradi Predsjedništva u Sarajevu, dok član Predsjedništva iz Republike Srpske neke od svojih aktivnosti vrši i u Kabinetu u Banjoj Luci, a hrvatski član Predsjedništva BiH i u Kabinetu u Mostaru.

Kabinet člana Predsjedništva BiH g. Bakira Izetbegovića

U Kabinetu člana Predsjedništva BiH  g. Bakira Izetbegovića angažovani su:

             1.Elvir Čamdžić, šef Kabineta, 
             
             2.Amel Suljović, savjetnik za nevladine organizacije 
                amel.suljovic@predsjednistvobih.ba

            3. Dževad Mahmutović, savjetnik za pitanja povratnika i dijaspore  
               dzevad.mahmutovic@predsjednistvobih.ba 

             4. dr. Selmo Cikotić, savjetnik,    
                selmo.cikotic@predsjednistvobih.ba 

             5. Elvir Huremović, savjetnik za odnose s javnošću                                                                                                                                                                                                  elvir.huremovic@predsjednistvobih.ba  

          

Kontakt-telefon i fax u Kabinetu:

Tel: + 387 33 567 650

Fax: + 387 33 472 491

Kontakt-telefoni za savjetnike u Kabinetu člana Predsjedništva BiH g. Bakira Izetbegovića:

Tel: + 387 33 567 640

Fax: + 387 33 559 625

 


Kabinet hrvatskog člana Predsjedništva BiH

U Kabinetu hrvatskog člana Predsjedništva BiH angažovani su:

              1. Dr. sc. Tonka Krešić Gagro,
šefica Kabineta

              2. Dario Krezić, savjetnik

              3. Igor Planinić, savjetnik

              4. Dr. sc. Dejan Vanjek, savjetnik 

              5. Dr. sc. Sanja Bazina Crnokić, savjetnica

              6. Tugomir Čuljak, savjetnik

              7. Andrijana Katić, savjetnica

Tel: + 387 33 567 620

Fax: + 387 33 206 563

Kabinet hrvatskog člana Predsjedništva BiH u Mostaru +387 (0) 36/312-812

Službena mail adresa Kabineta hrvatskog člana Predsjedništva BiH:

ured.hcpbih@predsjednistvobih.ba


Kabinet člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske

U Kabinetu člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske angažovani su:

             1. Nataša Zirojević,
šefica Kabineta 

             2. Mira Pekić, savjetnica

             3. Zoran Đerić, savjetnik

             4. Diana Čekić, savjetnica

             5. Velimir Sakan, savjetnik

             6. Marija Milić, savjetnica

Službena mail adresa Kabineta člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske je pbihksa@bih.net.ba; i pbihrs@predsjednistvobih.ba;


Tel: + 387 33 567 660; + 387 33 567 661

Fax: + 387 33 212 720