O Bosni i Hercegovini

Lična karta BiH

10.11.2006

Lokacija: Jugoistočna Evropa, Balkanski poluotok, na sjeveru, zapadu i jugoistoku graniči sa Republikom Hrvatskom, na istoku sa Republikom Srbijom, a na jugoistoku sa Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima izlaz na Jadransko more.
Geografske koordinate: 44˚16'30'' sjever, 42˚33'00'' jug, 44˚03'00'' istok, 44˚49'30'' zapad
Površina: 51.209,00 km²
Najniža tačka: Nulta kota na obali Jadranskog mora, grad Neum
Najviša tačka: Najviši planinski vrh Maglić, 2386 m
Stanovništvo: 3531159 (Popis: 30.09.2013. godine - izvor; Agencija za statistiku BiH) 
Glavni grad: Sarajevo
Drugi veći gradovi: Banja Luka, Tuzla, Zenica, Mostar, Doboj, Bihać, Travnik i Bijeljina
Administrativna podjela: BiH je administrativno podijeljena na dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republika Srpska (RS) i Brčko Distrikt
Struktura:

FBiH je administrativno podijeljena na 10 kantona. Kantoni su podijeljeni na općine. Na području FBiH je 79 općina. RS je administrativno podijeljena na 63 općine. Grad Brčko je zasebna administrativna jedinica - Distrikt.

Konstitucija: Daytonski sporazum, potpisan 14. decembra 1995, uključio je novu konstituciju koja je sada na snazi;
svaki od entiteta također ima vlastitu konstituciju.
Valuta: Konvertibilna marka (KM)
Šifra valute: BAM
Kurs valute: KM za € - 1,95583

Izvor podataka: