НАЈАВА 18. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСЈЕДНИШТВА БиХ
Dokument objavljen: 28.2.2012
Сједница ће бити одржана  29. фебруара 2012. године (сриједа), у згради Предсједништва БиХ, сала 30/I, с почетком у 12,00 часова.

Приједлог дневног реда:

- Давање сагласности за отварање генералног конзулата Републике Србије у Мостару,

- НАТО самит у Чикагу, мај 2012. године,

- Позив предсједнице Федеративне Републике Бразил, упућено предсједавајућем Предсједништва БиХ за учешће на конференцији УН-а о одрживом развоју “Рио+20“, Рио де Жанеиро, 20-22. јуна 2012. године,

- Извјештај о имплементацији Споразума о субрегионалној контроли наоружања, Анекс 1Б, члан IV, Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и раду Субрегионалне консултативне комисије у 2011. години,

- Упућивање позивног писма краљу Шпаније да посјети Босну и Херцеговину,

- Приједлог одлуке о именовању војних представника у иностранству,

- Приједлог одлуке о прихватању споразума и одређивање потписника за:

 • Приједлог Амандмана 1. на Посебни уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и KfW за Кредитни јемствени фонд III (ЦГФ III) за промовисање микро, малих и средњих предузећа,
 • Прихватање измјена у тексту Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Француске, који се односи на мобилност младих,

- Извјештај Министарства правде Босне и Херцеговине о раду Комисије за помиловање за период јануар-децембар 2011. године

- Приједлог одлуке о промјени потписника Аранжмана између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Кореје о позајмници Фонда за економски развој и сарадњу за фазу III пројекта модернизације болница,

- Приједлог одлуке о ратификацији:

 • Заједничке конвенције о сигурности збрињавања истрошеног горива и безбједности збрињавања радиоактивног отпада,
 • Споразума између Босне и Херцеговине и Ирске о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању утаје пореза у односу на порезе на доходак и порезе на добит од имовине,
 • Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара Републике Албаније о рјешавању дуга Републике Албаније и намиривања износа на рачунима по основу робне размјене између Републике Албаније и бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије,
 • Споразума о финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни, Њемачка (KfW), Владе Швајцарске Конфедерације, коју представља Државни секретаријат за економске односе (СЕЦО), и Савјета министара Босне и Херцеговине, који представља Министарство финансија и трезора БиХ (прималац) 900.000 евра за пружање стручних услуга примаоцу за припрему програма 2 „Водоснабдијевање и управљање отпадним водама у БиХ II“ ( Тузла, Зеница, Травник) који се финансира посебним средствима Владе Републике Њемачке (бр. 212 К 2012-0026/125) и средствима Владе Швајцарске,
 • Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези с вишекорисничким програмом за Темпус у склопу ИПА компоненте помоћ у транзицији и изградњи институција за 2010. годину,
 • Споразума о гранту у склопу Државног програма ИПА 2009 за Босну и Херцеговину -Инфраструктура за воду и отпадне воде између Европске инвестиционе банке и Босне и Херцеговине,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније о сарадњи у области образовања и науке,
 • Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке - Пројекат болнице Републике Српске/А,
 • Споразума о зајму и пројекту између KfW-a, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и МХС „ЕРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за износ од 50.000.000,00 евра - Хидроелектрана Цијевна III,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у заштити од природних и цивилизацијских катастрофа,
 • Додатка број 1 Финансијском споразуму који се односи на Национални програм за Босну и Херцеговину - Дио I на основу ИПА-е - помоћ у транзицији и јачању институција за 2008. годину,
 • Додатка број 2 Споразуму о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину – Дио II у оквиру ИПА компоненте – помоћ у транзицији и изградњи институција за 2008. годину,
 • Додатног споразума о финансирању на Споразум о финансирању и пројекту од 12. октобра 2009. године између KfW-a Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, као и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и Града Бањалуке за износ до 980.000,00 евра – Пројекат: Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду Бањалуци – (Компоненте 1. „Водоснабдијевање“ и 2. „Систем за одвођење отпадних вода“),
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке и прикључних граничних дионица међудржавне цесте Е-661,
 • Споразума између ФИФА-е (Fédération Internationale de Football Association) i УЕФА-е (Union des Association Europénnes de Football) и Савјета министара Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора БиХ, и Фудбалског савеза Босне и Херцеговине, у вези с Пројектом о изградњи центра за обуку у фудбалу Фудбалског савеза Босне и Херцеговине (НСБиХ) у Зеници, који требају заједно финансирати ФИФА и УЕФА,
 • Уговора између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра миграционе политике (ICMPD),
 • Међународне конвенције о хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о изградњи јужних граничних дионица ауто-цесте на коридору Vц,
 • Споразума о финансирању и пројекту између KfW-a, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и МХС „ЕРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, за износ од 5.390.000,00 евра – Хидроелектрана Цијевна III.

*** Почетак сједнице отворен је за сниматеље и фото-репортере, а након сједнице биће послано саопштење за јавност.

 
mapa sajta Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2014.