Članovi Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i Željko Komšić primili generalnog sekretara OSCE-a Lamberta Zanniera
Dokument objavljen: 20.3.2012
Generalni sekretar OSCE-a je prilikom prve posjete BiH u ovoj funkciji predočio plan rada OSCE-a u BiH i regiji.

Rečeno je da je ova organizacija najveća civilna misija u BiH, a druga u misiji OSCE-a u Evropi, da ima važnu ulogu u BiH, te da proširuje djelovanje na cijeli nivo regije Zapadnog Balkana. U BiH nastavlja raditi u saradnji sa domaćim vlastima, u zavisnosti od prioriteta djelovanja vlasti.

Pri susretu su razmijenjena mišljenja o društveno-političkoj situaciji u BiH, te ulozi OSCE-a u približavanju BiH i regije EU. Spomenut je napredak u formiranju vlasti u BiH, te ispunjavanju uslova za EU, a što je i osnova za dalji angažman OSCE-a. Kako je rečeno, OSCE radi na ispunjavanju strateških ciljeva zemalja u kojima djeluju.

Članovi Predsjedništva BiH zahvalili su generalnom sekretaru za stalni angažman OSCE-a u BiH i rekli da će BiH ostati njihova aktivna članica. Dodali su da se Evropska unija treba brzo proširiti i na regiju Zapadnog Balkana, te da u tom smislu treba nastaviti razgovore o daljoj ulozi OSCE-a.

Također je rečeno da je saradnja BiH sa OSCE-om do sada bila obostrano korisna i da je za  očekivati da će tako biti i u budućnosti.

Foto galerija

 
mapa sajta Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2014.