Саопштење за јавност
Dokument objavljen: 2.2.2012
С обзиром да Предсједништво БиХ није усагласило заједнички став око закључака Заједничког колегија оба дома Парламентарне скупштине БиХ у вези процеса усвајања Закона о буџету институција БиХ, од 30. 01. 2012. године, члан Предсједништва БиХ из Републике Српске Небојша Радмановић упутио је данас свој став у вези овога питања предсједавајућем Представничког дома и предсједавајућем Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, у којем их је обавијестио о сљедећем: 
  1. На 18. хитној сједници, одржаној 24. јануара 2012. године, Предсједништво БиХ је утврдило Приједлог закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2011. годину, на нивоу остварења у 2011. години. Предсједништво Босне и Херцеговине није могло да састави акт  “Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ”, како је то речено закључком број 2. Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01/1-50-1-15-17/11, од 30.12.2011. године, и закључком број 2. Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, број: 02-50-6-16-10/11, од 31.12.2011. године, јер је, у складу са чланом В.3.ф. Устава Босне и Херцеговине, Предсједништво БиХ надлежно за “предлагање годишњег буџета Парламентарној скупштини на препоруку Савјета министара”. Такође, у складу са чланом 10. став 3. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине Предсједништво БиХ је дужно да у складу са својим Пословником, поднесе за наредну годину Приједлог Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ Парламентарној скупштини.
  2. Закључком број 2. са 18. хитне сједнице, Предсједништво БиХ је задужило Министарство финансија и трезора БиХ да “без одлагања формално састави акт описан у тачки 1”, односно Приједлог закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2011. годину, на нивоу остварења у 2011. години.  Акт Министарства финансија и трезора БиХ, број: 05-02-1-725-2/12, од 24.01.2012. године, је радни материјал нацрта Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, који је саставило Министарство финансија и трезора БиХ, који никада није прошао процедуре усвајања у Савјету министара БиХ и Предсједништву БиХ, у складу са Уставом и законима Босне и Херцеговине, те сматрамо да исти не може бити објављен у “Службеном гласнику БиХ”, као Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ.

Кабинет члана Предсједништва БиХ из Републике Српске

 
mapa sajta Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2014.