Saopćenja

IZJAVA PREDSJEDNIŠTVA BIH

12.12.2018

Polazeći od činjenice da je Bosna i Hercegovina 15. februara 2016. godine podnijela Zahtjev za članstvo u EU, te da je Vijeće EU za opće poslove 20. septembra 2016. godine odlučilo da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji;

Opredijeljeni da poštujemo odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Daytonskog mirovnog sporazuma, ustavnu strukturu i nadležnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, uvažavajući primjenu usvojenog Sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini;

Podsjećajući da Bosna i Hercegovina dijeli zajedničke vrijednosti, historiju i kulturno naslijeđe sa državama EU;

Izražavajući punu privrženost načelima i vrijednostima na kojima se temelji EU;

Potvrđujući da je članstvo u EU strateški vanjskopolitički prioritet i cilj Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu obnovljeni i osnaženi pristup EU Bosni i Hercegovini, usvojen na sastanku Vijeća EU za vanjske poslove 15. decembra 2014. godine;

Cijeneći pojačani angažman i podršku EU, sadržane u dokumentu Evropske komisije „Kredibilna perspektiva proširenja i pojačan angažman Evropske unije na Zapadnom Balkanu“, objavljenom 6. februara 2018. godine;

Pozdravljajući činjenicu da je na Summitu EU i država Zapadnog Balkana, održanom 17. maja 2018. godine u Sofiji, potvrđena evropska perspektiva država Zapadnog Balkana i prepoznata njihova posvećenost evropskim vrijednostima i principima;

 Imajući u vidu opredijeljenost svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa integracije Bosne i Hercegovine u EU;

Ističući značaj političkog momenta nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini;

Mi, dolje potpisani članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine:

-Izražavamo posvećenost provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine.

-Izražavamo spremnost da, u skladu sa Kopenhagenškim i Madridskim kriterijima, radimo na provođenju ekonomsko-socijalnih reformi, jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije, reformi javne uprave i unapređenju administrativnih kapaciteta za preuzimanje pravne stečevine EU.

- Izražavamo opredijeljenost da se do 31. decembra 2018. godine dostave odgovori Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja Evropske komisije u postupku pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

-Očekujemo pozitivno mišljenje Evropske komisije (avis) o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i pozitivnu političku odluku Vijeća EU o dodjeljivanju kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini tokom 2019. godine.

-Smatramo da bi dodjeljivanje kandidatskog statusa dalo snažan podstrek provođenju svih reformi neophodnih za ispunjavanje kriterija za članstvo u EU.

-Izražavamo opredijeljenost da tokom našeg mandata doprinesemo ubrzanju reformskih procesa s ciljem da Bosna i Hercegovina što prije nakon dodjele kandidatskog statusa započne pristupne pregovore za članstvo u EU.

-Pozivamo sve države članice i institucije EU da nastave pružati podršku provođenju reformi u procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU.