Saopćenja

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović održao video-konferenciju sa ekspertnim timom Odjela medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH

27.4.2020

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović održao je video-konferenciju sa predstavnicima ekspertnog tima koji radi na projektu „Ekspertni sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa - Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem“, Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline Odjela medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ponovio je svoju punu podršku radu Akademije nauka i umjetnosti BiH kao vodeće naučne institucije u BiH. Uputio je zahvalnost rukovodstvu Akademije na inicijativi za pokretanje projekta „Ekspertni sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa - Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem“, te ekspertnom timu stručnjaka koji rade na projektu, na čelu sa akademkinjom Mirsadom Hukić. Predsjedavajući Džaferović je dodatno naglasio da će podrška Projektu biti nastavljena.

Akademkinja Mirsada Hukić upoznala je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića sa trenutnim informacijama o virusu, bolesti i epidemiji COVID-19, te o aktivnostima Akademije nauka i umjetnosti BiH na društveno odgovornom radu, u cilju kontrole epidemije u Bosni i Hercegovini.

Članovi ekspertnog tima profesor Mirza Ponjavić i docent Emin Tahirović informisali su predsjedavajućeg Džaferovića o prostornom i vremenskom predstavljanju epidemioloških podataka vezanih za širenje virusa COVID-19, te o uticaju restriktivnih mjera na dinamiku širenja epidemije.

Učešće u video-konferenciji uzeo je i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, akademik Miloš Trifković, koji je, pored zahvale predsjedavajućem Džaferoviću na kontinuiranoj podršci u radu Akademije, izrazio zadovoljstvo što Akademija ovim projektom može značajno doprinijeti u borbi protiv epidemije virusa COVID-19 u Bosni i Hercegovini.