Saopćenja

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović primio delegaciju Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca

16.10.2020

Članovi delegacije, u kojoj su bili akademkinja prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, akademik prof. dr. Dževad Jahić, prof. dr. Kasim Trnka i prof. dr. Hasan Muratović i generalni sekretar Emir Zlatar informirali su predsjedavajućeg Džaferovića o aktivnostima VKBI-ja i projektima koji se realiziraju pod okriljem ove organizacije.

Riječ je o projektima koji se odnose na pitanja identiteta poput Rječnika bosanskog jezika, enciklopedije Bosne i Hercegovine i niza drugih aktivnosti koje u značajnoj mjeri doprinose afirmaciji nacionalnog identiteta Bošnjaka. Tokom prijema bilo je riječi i o saradnji i koordinaciji rada bošnjačkih nacionalnih vijeća u svim zemljama u kojima Bošnjaci žive. Razgovarano je i o problemima s kojima se VKBI susreće u svom radu i realizaciji projekata.

Predsjedavajući Džaferović dao je punu podršku radu VKBI-ja. Naglasio je da je djelovanje VKBI-ja, koji spada u red ključnih nacionalnih organizacija Bošnjaka, od iznimne važnosti.

Zajednički je ocijenjeno da VKBI i njegove aktivnosti moraju imati mnogo značajniju podršku institucija vlasti, kao i svih drugih segmenata društva, te da je na tom planu u narednom periodu potrebno napraviti značajne iskorake.

2 FOTO GALERIJA