Saopćenja

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović, zajedno sa druga dva člana Predsjedništva BiH, razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Kraljevine Danske Larsom Lokkeom Rasmussenom

29.9.2023

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović zahvalio je na sveukupnoj podršci Kraljevine Danske. On je naglasio da su državni organi Bosne i Hercegovine jednoglasno definirali strateške vanjskopolitičke prioritete, a to su EU i NATO. Entiteti i niži nivoi vlasti unutar nedjeljive države Bosne i Hercegovine nemaju nikakve nadležnosti kada je u pitanju vanjska politika i zato je odluka nenadležne Skupštine entiteta RS-a o vojnoj neutralnosti pravno ništavna. Sve dok državni organi Bosne i Hercegovine ne promijene zakone i druge akte, koji trasiraju vanjsku politiku države, svi predstavnici države Bosne i Hercegovine dužni su ih poštovati. To je temeljni princip funkcioniranja svake pravne države.

Tokom sastanka, dr. Bećirović je, između ostalog, predložio: 

- da se u što kraćem roku zaključi bilateralni sporazum o dvojnom državljanstvu između Danske i Bosne i Hercegovine, kako bi bivši državljani Bosne i Hercegovine mogli izvršiti povrat svog državljanstva, bez odricanja od državljanstva Danske.           

- da Danska u kontekstu EU integracija ponovo otvori ambasadu Danske u BiH. 

Dr. Bećirović je upoznao ministra Rasmussena sa trenutnom situacijom u Bosni i Hercegovini i napadоm na ustavni poredak naše zemlje. On je rekao da je važno stabilizirati prilike u Bosni i Hercegovini i zaustaviti rušenje ustavnog poretka, kako bi se država Bosna i Hercegovina mogla, između ostalog, posvetiti EU i NATO integracijama. 

Ministar vanjskih poslova Kraljevine Danske Lars Lokke Rasmussen je rekao da su situacija u Bosni i Hercegovini i odnosi na Zapadnom Balkanu postali dio političke agende Danske. On je istakao da EU treba ojačati svoje odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i podržati njihove ambicije u pogledu članstva u EU. 

Tokom sastanka konstatirano je da su bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Danske dobri i prijateljski, ali da postoji još dosta prostora za unapređenje ekonomske saradnje i međusobno povezivanje dvije zemlje. Navedeno je da bh. dijaspora predstavlja most između dvije zemlje i otvara mogućnosti za jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije, kulture i obrazovanja. 

Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i članovi Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović i Željka Cvijanović.