Sekretarijat

Sekretarijat

Sekretarijat Predsjedništva Bosne i Hercegovine je administrativno-tehnička i stručna služba Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Na čelu Sekretarijata nalazi se generalni sekretar koji ima dva zamjenika.

Kabinet generalnog sekretara

Zoran Đerić, generalni sekretar

Tel: + 387 33 567 510

Fax: + 387 33 555 620


Igor Planinić, zamjenik generalnog sekretara

Tel: + 387 33 567 530

Fax: + 387 33 555 620

igor.planinic@predsjednistvobih.ba

Samostalni izvršilac za pitanja odbrane i civilne komande nad Oružanim snagama BiH

Ranko Ninković

Tel: + 387 33 567-515 

ranko.ninkovic@predsjednistvobih.ba

Služba za odnose s javnošću

Dalida Jugo, šefica Službe

Tel: + 387 33 567 550

Fax: + 387 33 556 050

press@predsjednistvobih.ba

www.predsjednistvobih.ba 

Služba za protokol i ceremonijal

Ravijojla Pavlović, šefica Službe

Tel: + 387 33 567 560

Fax: + 387 33 556 070

protokol@predsjednistvobih.ba

Služba za opće poslove

Mirza Holjan, šefica Službe

Tel: + 387 33 567 541

Fax: +387 33 567 542

Služba za sjednice

Boris Buha, šef Službe

Tel: + 387 33 567 569

Odjel za ekonomsko-finansijske poslove

Milena Skakavac, šefica Odjela

Tel: + 387 33 567 571

Fax: + 387 33 555 690

Odjel za normativno-pravne poslove

Ante Grbić, šef Odjela

Tel: + 387 33 567 591

ante.grbic@predsjednistvobih.ba

Odjel za transport

Tel: + 387 33 567 581

Fax: + 387 33 668 268

Odjel za javne nabavke i logistiku

Dunja Ramić, šefica Odjela

Tel: + 387 33 567 579

Fax: + 387 33 567 587

Odjel za ljudske resurse

Tel: + 387 33 567-534