Одржана 18. редовна сједница Предсједништва БиХ
Dokument objavljen: 29.2.2012
Предсједништво БиХ је на данашњој сједници донијело Одлуку о давању сагласности за отварање генералног конзулата Републике Србије у Мостару. Генерални конзулат Републике Србије, са сједиштем у Мостару, у оквиру своје јурисдикционе области обухватиће сљедеће кантоне: Херцеговачко-неретвански са сједиштем у Мостару, Западнохерцеговачки са сједиштем у Широком Бријегу, Кантон 10 са сједиштем у Ливну и Унско-сански са сједиштем у Бихаћу. 

Предсједништво БиХ је примило к знању Информацију о одржавању НАТО Самита у Чикагу у мају 2012. године, те донијело Закључак да на том самиту учествује на највишем нивоу.

Предсједништво БиХ је донијело Одлуку о прихватању позива предсједнице Федеративне Републике Бразил, упућено предсједавајућем Предсједништва БиХ за учешће на УН конференцији о одрживом развоју “Рио+20“, Рио де Жанеиро, 20-22. јуна 2012. године.

Предсједништво БиХ је усвојило Извјештај о имплементацији Споразума о субрегионалној контроли наоружања, Анекс 1Б, члан IV, Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и раду Субрегионалне консултативне комисије у 2011. години. Предсједништво БиХ је задужило Министарство иностраних послова БиХ да, у сарадњи са Министарством одбране БиХ, покрене неопходне активности с циљем преузимања одговорности за имплементацију Споразума о субрегионалној контроли наоружања. 

Предсједништво БиХ је задужило Министарство иностраних послова БиХ да достави текст позивног писма које ће Предсједништво БиХ упутити шпанском краљу Хуану Карлосу I да посјети Босну и Херцеговину 29. марта 2012. године.

Предсједништво БиХ донијело Одлуку о промјени потписника Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Србије о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама, Одлуку о прихватању Амандмана 1. на Посебни уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и KfW за Кредитни јемствени фонд III (ЦГФ III) за промовисање микро, малих и средњих предузећа и Одлуку о прихватању измјена у тексту Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Француске, који се односи на мобилност младих.

Предсједништво БиХ је усвојило Извјештај Министарства правде Босне и Херцеговине о раду Комисије за помиловање за период јануар-децембар 2011. године. Предсједништво БиХ ће, у складу са Законом БиХ о помиловању, обавијестити Парламентарну скупштину БиХ о усвојеном извјештају.

Предсједништво БиХ је донијело Одлуку о промјени потписника Аранжмана између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Кореје о позајмици Фонда за економски развој и сарадњу за фазу III пројекта модернизације болница.

Предсједништво БиХ је на данашњој сједници донијело и сљедеће одлуке: 

 •   Одлуку о ратификацији Заједничке конвенције о безбједности збрињавања истрошеног горива и бебједности збрињавања радиоактивног отпада,
 • Одлуку о ратификацији Споразума између Босне и Херцеговине и Ирске о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању утаје пореза у односу на порезе на доходак и порезе на добит од имовине,
 • Одлуку о ратификацији Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара Републике Албаније о рјешавању дуга Републике Албаније и намиривања износа на рачунима по основу робне размјене између Републике Албаније и бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије,
 • Одлуку о ратификацији Споразума о финансирању између KfW-a, Франкфурт на Мајни, Њемачка (KfW-a), Владе Швајцарске Конфедерације, коју представља Државни секретаријат за економске односе (СЕЦО), и Савјета министара Босне и Херцеговине, које представља Министарство финансија и трезора БиХ (прималац) 900.000 евра за пружање стручних услуга примаоцу за припрему програма 2 Водоснабдијевање и управљање отпадним водама у БиХ II“ (Тузла, Зеница, Травник), који се финансира посебним средствима Владе Републике Њемачке (бр. 212 К 2012-0026/125) и средствима Владе Швајцарске,
 • Одлуку о ратификацији Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези с вишекорисничким програмом за Темпус у склопу ИПА компоненте помоћ у транзицији и изградњи институција за 2010. годину,
 • Одлуку о ратификацији Споразума о гранту у склопу Државног програма ИПА 2009 за Босну и Херцеговину - Инфраструктура за воду и отпадне воде између Европске инвестиционе банке и Босне и Херцеговине,
 •  Одлуку о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније о сарадњи у области образовања и науке,
 • Одлуку о ратификацији Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке - Пројекат болнице Републике Српске/А,
 • Одлуку о ратификацији Споразума о зајму и пројекту између KfW-a, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и МХС „ЕРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за износ од 50.000.000,00 евра – Хидроелектрана Цијевна III,
 • Одлуку о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у заштити од природних и цивилизацијских катастрофа,
 •  Одлуку о ратификацији Додатка број 1 Финансијском споразуму који се односи на Национални програм за Босну и Херцеговину - Дио I на основу ИПА-е - помоћ у транзицији и јачању институција за 2008. годину,
 • Одлуку о ратификацији Додатка број 2 Споразуму о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину – Дио II у оквиру ИПА компоненте – помоћ у транзицији и изградњи институција за 2008. годину,
 • Одлуку о ратификацији Додатног споразума о финансирању на Споразум о финансирању и пројекту од 12. октобра 2009. године између KfW-a Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, као и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и Града Бањалуке за износ до 980.000,00 евра – Пројекат: Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду Бањалуци – (Компоненте 1. „Водоснабдијевање“ и 2. „Систем за одвођење отпадних вода“),
 • Одлуку о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке и прикључних граничних дионица међудржавне цесте Е-661,
 • Одлуку о ратификацији Споразума између ФИФА-e (Fédération Internationale de Football Association) и УЕФА-е (Union des Association Europénnes de Football) и Савјета министара Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора БиХ, и Фудбалског савеза Босне и Херцеговине у вези са Пројектом о изградњи центра за обуку у фудбалу Фудбалског савеза Босне и Херцеговине (ФСБиХ) у Зеници, који требају заједно финансирати ФИФА и УЕФА,
 •  Одлуку о ратификацији Уговора између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра миграционе политике (ICMPD),
 • Одлуку о ратификацији Међународне конвенције о хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе,
 • Одлуку о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о изградњи јужних граничних дионица ауто-цесте на коридору Vц,
 • Одлуку о ратификацији Споразума о финансирању и пројекту између КfW-а, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и МХС „ЕРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за износ од 5.390.000,00 евра - Хидроелектрана Цијевна III.

Фото галерија

 

 
mapa sajta Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2014.