Sjednice Predsjedništva

Zapisnik sa 119. sjednice PBiH

21.12.2001

 

Sjednica je održana u Sarajevu, zgrada Predsjedništva BiH, 21.12.2001. godine, u sali 30/I, sa početkom u 12,10 sati.

Sjednici su nazočili:

-         G. JOZO KRIŽANOVIĆ, predsjedatelj Predsjedništva BiH,
-         G. BERIZ BELKIĆ, član Predsjedništva BiH,
-         G. ŽIVKO RADIŠIĆ, član Predsjedništva BiH.

Ostali nazočni: g. Srđan Arnaut, glavni tajnik, g. Boris Kujundžić, tajnik za odnose s javnošću Predsjedništva BiH, g. Anto Grbić, tajnik za normativne poslove i g. Mitar Kovačević, šef kabineta člana Predsjedništva BiH g. Živka Radišića.

G. Jozo Križanović je predložio dopunu dnevnog reda tačkama:

-         Donošenje odluke o komisiji za nacionalne spomenike;
-         Davanje agremana za veleposlanika Republike Iran;
-         Davanje suglasnosti na akreditaciju predstavnika BiH pri organizaciji UN u Beču (UNOV) i Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA);
-         Donošenje odluke o promjeni potpisnika za:

a)     Ugovor između SRJ i BiH o carinskoj suradnji i uzajamnoj pomoći;
b)    Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između BiH i SRJ.

Predsjedništvo BiH je raspravljalo na osnovu sljedećeg

D N E V N O G     R E D A :

1.     Donošenje odluke o ratifikaciji međunarodnih sporazuma I ugovora I donošenje odluka o potpisivanju ugovora I sporazuma I određivanje njihovih potpisnika:

a)     Donošenje odluke o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Bosne I Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (Projekt rekonstrukcije željeznica);
b)    Donošenje odluke o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (Projekt rekonstrukcije elektroenergetskoga sustava);
c)    Donošenje odluke o ratifikaciji ugovora o financiranju između European Investment Bank i Bosne i Hercegovine (Projekt rekonstrukcije elektroenergetskoga sustava);
d)    Donošenje odluke o ratifikaciji Ugovora o financiranju između European Investment Bank i Bosne i Hercegovine (Projekt za željeznice u BiH);
e)    Donošenje odluke o ratifikaciji Sporazuma o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
f)     Donošenje odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 1999., godini;
g)    Donošenje odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 2000. godini;
h)    Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije;
i)     Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma između Vlade Republike Turske i Bosne i Hercegovine o suradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti carina;
j)     Donošenje odluke o potpisivanju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima;
k)    Donošenje odluke o potpisivanju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima;
l)    Donošenje odluke o potpisivanju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju, i
m)  Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma – Memoranduma o razumijevanju – Program ekonomske suradnje Kraljevine Nizozemske i Bosne i Hercegovine;

2.     Donošenje odluke o formiranju komisije za nacionalne spomenike;

3.     Davanje agremana za veleposlanika Republike Iran;

4.     Davanje suglasnosti na akreditaciju predstavnika BiH pri organizaciji UN u Beču (UNOV) i Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču (IAEA);

5.     Donošenje odluke o promjeni potpisnika:

a)     Ugovor o carinskoj suradnji i uzajamnoj pomoći između SRJ i BiH;
b)     Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između BiH i SRJ.


Točka 1.

Donošenje odluke o ratifikaciji međunarodnih sporazuma i ugovora i donošenje odluka o potpisivanju ugovora i sporazuma i određivanje njihovih potpisnika

a)    Donošenje odluke o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (Projekt rekonstrukcije željeznica

b)    Donošenje odluke o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (Projekt rekonstrukcije elektroenergetskoga sustava)

c)     Donošenje odluke o ratifikaciji ugovora o financiranju između European Investment Bank i Bosne i Hercegovine (Projekt rekonstrukcije elektroenergetskoga sustava)

d)    Donošenje odluke o ratifikaciji Ugovora o financiranju između European Investment Bank i Bosne i Hercegovine (Projekt za željeznice u BiH)

e)     Donošenje odluke o ratifikaciji Sporazuma o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

f)      Donošenje odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 1999., godini

g)    Donošenje odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 2000. godini

h)    Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije

i)       Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma između Vlade Republike Turske i Bosne i Hercegovine o suradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti carina

j)      Donošenje odluke o potpisivanju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima

k)    Donošenje odluke o potpisivanju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

l)       Donošenje odluke o potpisivanju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju

m)  Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma – Memoranduma o razumijevanju – Program ekonomske suradnje Kraljevine Nizozemske i Bosne i Hercegovine.

U rapravi su sudjelovali: g. Jozo Križanović, g. Beriz Belkić i g. Živko Radišić.

Nakon rasprave je zaključeno:

1. Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o ratifikaciji:

a)    Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (Projekt rekonstrukcije željeznica;

b)    Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (Projekt rekonstrukcije elektroenergetskoga sustava);

c)    Ugovora o financiranju između European Investment Bank i Bosne i Hercegovine (Projekt rekonstrukcije elektroenergetskoga sustava);

d)    Ugovora o financiranju između European Investment Bank i Bosne i Hercegovine (Projekt za željeznice u BiH);

e)    Sporazuma o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;

f)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 1999., godini;

g)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 2000. godini;

2.     Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o potpisivanju:

h) Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije i ovlastilo g-đu. Azru Hadžiahmetović, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u ime BiH, potpiše isti.

i)       Sporazuma između Vlade Republike Turske i Bosne i Hercegovine o suradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti carina i ovlastilo g-đu. Azru Hadžiahmetović, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u ime BiH, potpiše isti.

j)      Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima i ovlatilo g. Svetozara Mihajlovića, ministra civilnih poslova i komunikacija BiH da, u ime BiH, potpiše isti.

k)    Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima i ovlastilo g. Svetozara Mihajlovića, ministra civilnih poslova i komunikacija BiH da, u ime BiH, potpiše isti.

l)       Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju i ovlatilo g. Svetozara Mihajlovića, ministra civilnih oslova i komunikacija BiH da, u ime BiH, potpiše isti.

m)  Sporazuma – Memoranduma o razumijevanju – Program ekonomske suradnje Kraljevine Nizozemske i Bosne i Hercegovine i ovlastilo g-đu. Azru Hadžiahmetović, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u ime BiH, potpiše isti. 


Točka 2.

Donošenje odluke o formiranju komisije za nacionalne spomenike

Izvjestitelj po ovoj točki bio je g. Anto Grbić.

U raspravi su sudjelovali: g. Jozo Križanović, g. Beriz Belkić i g. Živko Radišić.

Nakon rasprave je zaključeno:

1.     Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o formiranju Komisije za nacionalne spomenike uz napomenu da se iz predloženog teksta briše:

-         u preambuli Odluke brisati:  «Vijeće ministara BiH»;
-         na  mjestu potpisa brisati «predsjedatelj Vijeća ministara».

2.     Predsjedništvo BiH je imenovalo članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u sastavu:

-         dr Azra Hadžimuhamedović
-         dr Dubravko Lovrenović
-         mr Ljiljana Ševo
-         g. Tina Wik
-         g. András Riedmayer.


Točka 3.

Davanje agremana za veleposlanika Republike Iran

Po ovoj točki bez rasprave je zaključeno:

1.     Daje se agreman za:

-         g. MAHMOUD-a SADRI-ja, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Iran u Bosni i Hercegovini.


Točka 4.

Davanje suglasnosti na akreditaciju predstavnika BiH pri organizaciji UN u Beču i Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču

U raspravi su sudjelovali: g. Jozo Križanović, g. Beriz Belkić i g. Živko Radišić.

Nakon rasprave je zaključeno:

1.     Predsjedništvo BiH je dalo suglasnost na akreditaciju g-đi. Amiri Kapetanović za predstavnika BiH pri organizaciji UN u Beču i Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču.

2.     Navedena ovlaštenja stupaju na snagu nakon davanja agremana g-đi. Amiri Kapetanović od strane Republike Austrije.


Točka 5.

Donošenje odluke o promjeni potpisnika:

a)    Ugovor o carinskoj suradnji i uzajamnoj pomoći između SRJ i BiH;
b)    Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između SRJ i BiH

U raspravi su sudjelovali: g. Jozo Križanović, g. Beriz Belkić i g. Živko Radišić.

Nakon rasprave je zaključeno da se na današnjoj sjednici verifikuje raniji dogovor članova Predsjedništva BiH i, shodno njemu:

1.     Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku da:

a)    Ugovor o carinskoj suradnji i uzajamnoj pomoći između SRJ i BiH i
b)    Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između SRJ i BiH

Umjesto g-đe. Azre Hadžiahmetović, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, potpiše g. Zlatko Lagumdžija, predsjedatelj Vijeća ministara BiH i ministar vanjskih poslova BiH.

Sjednica je završena u 12,40 sati.

 


GENERALNI SEKRETAR

PREDSJEDATELJ

Srđan Arnaut

Jozo Križanović