Sjednice Predsjedništva BiH

Održana je 58. redovna sjednica Predsjedništva BiH

10.6.2009

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o imenovanju novih članova Upravnog odbora Centralne banke BiH: dr. Kemala Kozarića, dr. Fikreta Čauševića, dr. Vasilja Žarkovića, dr. Milenka Krajišnika i dr.Željka Šaina.

Novi članovi Upravnog odbora Centralne banke stupit će na dužnost po Zakonu o Centralnoj banci BiH 11. augusta 2009. godine;

Predsjedništvo BiH je usvojilo zaključak o upućivanju formalnog zahtjeva Bosne i Hercegovine za Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP).

Usvojen je tekst pisma koje će predsjedavajući Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović uputiti generalnom sekretaru NATO-a Jaapu de Hoop Schefferu;

Predsjedništvo je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Danske o razvojnoj saradnji;

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o učlanjenju Bosne i Hercegovine u Međunarodnu agenciju za obnovljivu energiju (IRENA);

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije o saradnji u oblasti razvoja;

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o učestvovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru u inostranstvu, za period 1.7.2008. do 31.12.2008. godine;

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o utvrđivanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u Oružanim snagama BiH i principima njihovog rješavanja, te zadužilo Ministarstvo odbrane BiH da, u skladu sa članom 6. Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, formira komisiju za provođenje postupka rješavanja viškova pokretne vojne imovine;

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pristupanju BiH Konvenciji o privremenom uvozu ATA karnet;

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju:

- Deklaracije o jačanju nacionalnih i regionalnih kapaciteta za pripravnost i reakciju na epidemiju i za provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005),

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, kulture i sporta,

- Izmјеne spоrаzumа о grаntu izmеđu Bоsnе i Hеrcеgоvinе i Svјеtskе bаnkе kојi dаје Rеpublikа Itаliја, u оkviru iniciјаtivе sоciјаlnоg rаzvоја zа Jugоistоčnu Еvrоpu,

- Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima,

- Dopune broj 1. Finansijskog sporazuma kojim se provodi državni program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA- Komponenta za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2007. godinu.

- Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija Kraljevine Holandije;

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugоvоrа о gаrаnciјi zа krеditnu liniјu Аgеnciјi zа оsigurаnjе dеpоzitа Bоsnе i Hеrcеgоvinе izmеđu Bоsnе i Hеrcеgоvinе i Еvrоpskе bаnkе zа оbnоvu i rаzvој,

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o promjeni potpisnika Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i sportskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Argentine,

Predsjedništvo BiH je usvojilo zaključak da se povlači kandidatura Jajca za upis na Listu svjetske kulturne baštine sa dnevnog reda 33. zasjedanja Komiteta za svjetsku kulturnu baštinu, 22. do 30. juna 2009. godine u Kraljevini Španiji (Sevilja), te se zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH za realizaciju ovog zaključka,

Zadužuje se Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH da izvrši detaljnu analizu nominacionog dosjea i relevantnih preporuka ICOMOS, te predloži elemente za izradu izmijenjene kandidature Jajca za jedno od budućih zasjedanja Komiteta za svjetsku kulturnu baštinu;

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

- Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim dijelovima, komponentama i municijom, kojim se dopunjava Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala,

- Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutаrnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu,

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o readmisiji osoba koje ilegalno borave,

- Prvog amandmana na Kreditni sporazum potpisan 25. jula 2002. godine između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, Kraljevine Španije, koju zastupa Ured kreditnog instituta- Finansiranje sistema vodosnabdijevanja u općini Olovo.

Foto galerija