Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 10. redovna sjednica Predsjedništva BiH

23.7.2015

Predsjedništvo BiH je na 10. redovnoj sjednici usvojilo Master plan procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Predsjedništvo BiH je konstatovalo da usvojeni Master plan predstavlja sadržajni i vremenski osnovni okvir za dalje aktivnosti u vezi procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Predsjedništvo BiH je razmotrilo Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu i zadužilo Vijeće ministara BiH da, u saradnji s potpisnicima Reformske agende, kontinuirano radi na njenoj implementaciji, a u skladu s Master planom procesa integrisanja BiH u Evropsku uniju.

Predsjedništvo BiH razmotrilo je mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija u BiH. Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 7 dana donese odluku o mehanizmu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, i poduzme sve mjere s ciljem nesmetanog funkcionisanja mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija uspostavljenog navedenom odlukom.

Predsjedništvo BiH je donijelo Zaključak kojim se prihvata inicijativa za vođenje bilateralnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Republike Makedonije, o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije, o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju i određivanju potpisnika za:

-Aneks XVIII Konvencije o privilegijima i imunitetima specijalizovanih agencija, koji se odnosi na Svjetsku turističku organizaciju,

-Amandman na Sporazum o grantu u okviru Državnog programa IPA 2009 za Bosnu i Hercegovinu – Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne saobraćajne mreže u BiH –Željeznički saobraćaj, zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je k znanju Informaciju o učestvovanju ministrice i delegacije Ministarstva odbrane BiH na ministarskim sastancima u sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

Predsjedništvo BiH je donijelo Naredbu o unapređenju u čin brigadnog generala Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dosadašnjeg brigadira Ahmića (Ahmet) Mirsada, na dužnosti zamjenika komandanta Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prihvatilo Izvještaj o učestvovanju pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 01. jula do 31. decembra 2014. godine. U skladu sa Zakonom, Izvještaj će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o uništavanju municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zadužilo je Ministarstvo odbrane BiH da u okviru propisanih procedura, implementacijom međunarodnih sporazuma, ugovora i odluka prihvaćenih od nadležnih institucija BiH, uništi sve količine neispravne municije koja je, kao takva, identifikovana nakon izvršenih kontrolno-tehničkih pregleda na lokalitetima: Bačevići (Mostar), Duži (Trebinje), Daljani (Donji Vakuf), Gabela (Čapljina) i Kozlovac (Tuzla).

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

-Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o saradnji u području borbe protiv kriminala,

-Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Gruzije o međunarodnom drumskom prijevozu,

-Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Švicarskog federalnog vijeća koji se odnosi na redovni vazdušni saobraćaj,

-Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore,

-Potpisivanje Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o ratifikaciji Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za implementaciju finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o upućivanju poziva predsjedniku Republike Francuske Françoisu Hollandeu da povodom 20. godišnjice potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, posjeti našu zemlju.

2 FOTO GALERIJA