Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 15. redovna sjednica Predsjedništva BiH

10.11.2015

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o uništavanju municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH. Zadužilo je Ministarstvo odbrane BiH da u okviru propisanih procedura, implementacijom međunarodnih sporazuma, ugovora i odluka prihvaćenih od nadležnih institucija BiH, uništi sve količine neispravne municije, koja je kao takva identifikovana nakon izvršenih kontrolno-tehničkih pregleda na lokacijama „Krupa“ Hadžići, „Gabela“ Čapljina, „Kula 1“ i „Kula 2“ Mrkonjić-Grad ,“Krčmarice“ i „Mahovljani „ Banja Luka, „Car Dušan“ Rudo, „Duži“ Trebinje, “Baćevići“ Mostar, „Blažuj“ Sarajevo.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o izuzimanju dijelova naoružanja iz programa „Opremi i obuči“, koji je predmet uništavanja. Zadužilo je Ministarstvo odbrane BiH da postupak izuzimanja dijelova naoružanja realizuje vlastitim kapacitetima, te iste dijelove naoružanja evidentira kao perspektivnu vojnu imovinu, u skladu sa važećim materijalno-finansijskim dokumentima. 

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o učešću delegacije Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH na Sveobuhvatnom regionalnom sastanku ministara odbrane, koji je održan od 21. do 22.10.2015. godine u Republici Hrvatskoj.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2016. godinu. Ovlašćuje se ministrica odbrane BiH da koordinira aktivnosti sa drugim institucijama BiH, s ciljem realizacije Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2016. godinu, te da potpiše međunarodne dokumente provedbenog karaktera, predviđene NATO PfP i drugim međunarodnim procedurama, neophodne za realizaciju učešća na vježbama i obuci.

Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o učešću policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija na Haitiju (MINUSTAH). Ova odluka bit će dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje.

Predsjedništvo BiH odobrilo je zaključivanje Zajedničke deklaracije Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima. Odobrilo je prihvatanje i potpisivanje Međunarodne energetske povelje, zaključnog dokumenta Ministarske konferencije („Hag II“).

Donesena je Odluka o prihvatanju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim programom - BiH 3 (2014) i Odluka o prihvatanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Poljske o zaštiti tajnih podataka.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja, Sporazuma o organizaciji zajedničkih letova za povratak stranaca i Protokol o implementaciji Sporazuma o organizaciji zajedničkih letova za povratak stranaca između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo inicijativu Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za zaključivanje bilateralnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije,  kojim će se definisati kontaktna tačka zajedničkog mosta preko rijeke Drine, na teritoriji RS i za osiguranje finansijskih sredstava za izgradnju graničnog prijelaza. Inicijativa će biti dostavljena Vijeću ministara BiH putem Ministarstva komunikacija i transporta BiH, koje je nadležno za provođenje postupka za zaključivanje ovog sporazuma. Prihvaćen je izmijenjeni tekst Memoranduma o saradnji za osnivanje ekspertne grupe za mjere protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem u Jugoistočnoj Evropi i regulisanje načina međusobne saradnje. 

1 FOTO GALERIJA