Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 18. redovna sjednica Predsjedništva BiH

12.1.2016

Predsjedništvo BiH je prihvatilo predloženi termin službene posjete šeika Tamim Bin Hamad Al-Thanija, emira Države Katar, Bosni i Hercegovini, 29. i 30. januara 2016. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) – Projekat razvoja ruralnog preduzetništva i Odluku o prihvatanju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2013. godini.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Protokola o donaciji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske.

Predsjedništvo BiH je na 18. redovnoj sjednici ratificiralo Aneks IV Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac-Ljubovija, Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Amandman na Sporazum o grantu u okviru Državnog programa IPA 2009 za Bosnu i Hercegovinu – Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne saobraćajne mreže u BiH – željeznički saobraćaj, zaključen između Evropske investicione banke i Bosne i Hercegovine i Sporazum između Bosne i Hercegovine i Švedske o razvojnoj saradnji.