Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 56. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

16.3.2020

Predsjedništvo BiH je na 56. vanrednoj sjednici usvojilo slijedeći Zaključak:

1. Razmatrajući aktivnosti institucija u Bosni i Hercegovini u vezi sa pandemijom COVID-19, Predsjedništvo BiH ocjenjuje da institucije u Bosni i Hercegovini blagovremeno reaguju i preduzimaju niz mjera kojima se sprečava širenje epidemije. Predsjedništvo BiH podržava napore nadležnih institucija u vezi sa krizom. 

 

2.  Predsjedništvo BiH traži od svih institucija da nastave sa aktivnostima i da urgentno preduzimaju potrebne mjere, u skladu sa stepenom opasnosti.

 

3.  Predsjedništvo BiH očekuje od Vijeća ministara BiH da proglasi stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom korona virusa, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, te da se, u skladu sa ovim zakonom, popuni i aktivira Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje. 

 

4.  Predsjedništvo BiH će biti u kontinuiranom kontaktu, te smatra da i druge institucije moraju ostati u kontinuiranoj komunikaciji, kako bi osigurale blagovremeno donošenje odluka i reagovanje na krizu.      

 

5.  Predsjedništvo BiH smatra da je donesena odluka Vijeća ministara BiH o ulasku stranih državljana iz zemalja zahvaćenih pandemijom adekvatna i da je treba na dnevnom nivou analizirati i, u skladu sa potrebom i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija, dopunjavati.

 

6. Predsjedništvo BiH podržava inicijativu za uvođenje karantina na graničnim prijelazima, uz spremnost da odobri vojnu opremu na osnovu zahtjeva nadležnih zdravstvenih institucija.

 

7. Promet robe treba regulisati olakšanim režimom, uz pridržavanje sanitarnih standarda za borbu protiv COVID-19.

 

8. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da se broj graničnih prijelaza svede na minimalan broj neophodan za povratak državljana BiH i nesmetan promet robe, a sve u dogovoru sa susjednim zemljama.

 

9. Predsjedništvo BiH naređuje Oružanim snagama BiH da stave na raspolaganje sve svoje resurse za potrebe zaštite od pandemije. Upotreba resursa OSBiH će se definisati posebnim odlukama Predsjedništva BiH, a na zahtjev nadležnih institucija.

 

10.  Predsjedništvo BiH traži od svih građana i pravnih lica da se strogo pridržavaju uputa nadležnih institucija o ponašanju u ovoj situaciji.

 

11. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada, kantonalnih vlada, Vlade Brčko Distrikta i lokalnih zajednica da hitno preduzmu mjere iz vlastite nadležnosti, kako bi se ublažile posljedice krize na poslovanje privrednih subjekata u BiH i zaposlenih u tim subjektima.

 

12.  Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da intenzivira komunikaciju sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje mogu pružiti pomoć BiH u ovoj situaciji.  

 

13. Predsjedništvo BiH i druge nadležne institucije će razmotriti mogućnost upotrebe rezervnih sredstava Centralne banke BiH u svrhu amortizovanja efekata ove krize.

 

14. Predsjedništvo BiH od nadležnih nivoa vlasti očekuje da, u skladu sa svojom nadležnošću, donose odluke o radu javnih službi, te kretanju i okupljanju ljudi.

 

15. Predsjedništvo BiH poziva državljane BiH, koji borave u inostranstvu da odgode svoje dolaske i posjete BiH u periodu intenzivnih mjera na suzbijanju širenja COVID-19.

 

16. Predsjedništvo BiH poziva Vijeće ministara BiH da pripremi prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama i uputi u hitnu parlamentarnu proceduru, kako bi se otklonile prepreke za hitnu nabavku opreme i drugih stvari potrebnih za suzbijanje širenja COVID-19.

 

17. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da, na osnovu iskazanih potreba entitetskih, kantonalnih i Vlade Brčko Distrikta, sačini listu urgentnih potreba za sredstvima neophodnim za borbu protiv COVID-19.

 

18. Predsjedništvo BiH zadužuje sve nadležne institucije da na sedmičnom nivou dostavljaju informaciju o realizaciji zaključaka i definisanih operativnih mjera.

 

2 FOTO GALERIJA